Velkommen til Thermografen.dk

Termografi er en varmeteknisk undersøgelse af et hus, el- varmeinstallation, isolering eller utætheder iøvrigt, som viser temperaturforskelle d.v.s. hvor der slipper varme ud - eller kulde ind.

Undersøgelsen foregår, ved at man gennemgår huset (tager et billede af huset) med et særligt kamera, som er temperaturfølsomt og som kan registrere temperaturforskelle på blot 0,08 grader - kameraet registrerer infrarøde tilbagestrålinger. 

På et termografibillede, der er taget af huset udefra, vil de røde og gule farver vise, hvor der slipper varme ud af huset. En varm overflade er nemlig tegn på, at der er en utæthed, en kuldebro eller et sted, som er dårligt isoleret.

På et termografibillede, som er taget inde fra huset, vil blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset.

Priser:

Indendørs thermografering 899.-  Udendørs thermografering 899.- inkl moms

Kørsel i hele DK inkl.* 

Ring 5095 0197 og hør hvornår vi er i dit område..